Hedersuppfödar-senior

HEDERSUPPFÖDAR-

SENIORER

Hedersuppfödar seniorer är en grupp som bildades inom SSPK 2014. De första medlemmarna tillkom
dock först 2015 och det blev 8 välkända uppfödare som lade grunden för gruppens bildande.
Syftet med gruppen är att hedra duktiga och bevisligen framgångsrika personer för deras
UPPFÖDARGÄRNINGAR över LÅNG TID.
Gruppen skall bidra till att bevara och utveckla rasens historik genom att skriva artiklar och medverka
i olika sammankomster och seminarier och på så sätt sprida kunskap om rasernas ursprung och
utveckling.
Vid behov skall gruppen även genom sin långa gedigna erfarenhet, kunna vara behjälplig med råd för
styrelsens i det klubbarbete som bedrivs.
Gruppen skall också kunna fungera som ”mentorer” för de nyblivna uppfödare som behöver råd och
stöttning i t.ex. avelsfrågor, valpning och andra frågor som har med uppfödning att göra.
Flera av våra medlemmar har även med sin långa erfarenhet varit populära som Beskrivare på
Exteriörbeskrivningar (även s.k. Unghunds beskrivningar).
Slutligen är grundtanken att gruppens medlemmar sinsemellan skall stötta varandra när åldern
tillstöter och orken börjar avta samt uppmuntra varandra till aktiviteter och träffar av olika slag.


Kriterier för att kunna bli invald:
1) Uppfödaren skall ha fyllt minst 60 år.
2) Uppfödaren skall förtjänstfullt ha fött upp en eller flera av SSPK:s raser under minst 25 år.
Följande personer är invalda i gruppen


Kennel Estelle (S) - Estelle Holm -15
Kennel Argenta's (S, DS) - Birgitta Andersson -15,presentation
Kennel Exigor's (DP) - Annette Persson -15,presentation
Kennel Gråskägg (DS) - Mona Bengtsson -15
Kennel Maximin (DS) - Benny Blid -15
Kennel Schnauzi-Hero's (DS) - Maria Landergård -15,presentation
Kennel Pepalfa's (DS) - Bengt & Gunilla Nydén -15,presentation
Kennel Gebories (DS) - Göran & EvaBorg -15
Kennel Fixus (DS) - Anne Wallin -16
Kennel Motows (DS) - Pauline Björklund -17
Kennel Trolljäntan (S) - Inger Ny-Nilsson -17,presentation
Kennel Svartskäggs (S) - Margareta Skogsberg -18
Kennel Hassanhill's (DS) - Bo Skalin -19
Kennel Hassanhill's (DS) - Corinne Palm Kullberg -19

Kennel Argenta's (S, DS) - Boel Niklasson -24

Kennel Nordic Black (DS) - Catharina Alwall Svennefelt -24


unsplash