Förtjänsttecken

Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens Förtjänsttecken


Medlem som på ett föredömligt sätt främjat Svenska Schnauzer-Pinscherklubbensmål och verksamhet kan tilldelas Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens Förtjänsttecken av första (1: a) respektive andra (2: a) graden. Arbetet ska vara av den karaktär att det kommit Svenska Schnauzer-Pinscherklubben till stor nytta och framåtskridande. Medlemmen ska ha varit representativ för sin organisation under föreslagen tid. Medlemmen ska ha arbetat inom organisationen i minst 5 år (andra graden) respektive minst 15 år (första graden). Det ska ha förflutit minst 10 år mellan andra och första gradens tilldelning av förtjänsttecken.


Nominering ska göras senast 31 oktober på särskilt formulär som kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.


Fullständiga statuter hittar du här.


Medlemmar som tilldelats

Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens

Förtjänsttecken av Första graden


Anne Wallin -89
Nina Karlsdotter –96
Elisabeth Olsson-97
Corinne Skalin –97
Bo Skalin -00
Curt Magnusson -02
Ann-Sofi Taus -02
Kristina Gunnarsdotter -02
Pauline Björklund -05
Reneé Pierrou -06
Annette Persson -06
Birgitta Önner -06
Ing-Britt Sverkersdotter -06
Annelie Finnebäck –07
Anna Borg -08
Malin Gabrielsson -08
Carina Green -08
Åsa Örvind -09
Marie-Louise Andersson -09
Ted Weiszbach -09
Emma Carle -10
Susanne Nilsson -11
Gunnel Karlsson -11
Eva Brunström -11
Christer Carle -12
Eva Borg Broberg -15
Marie Spångberg -15
Maria Lindgren -15
Marianne Olsson -16
Christina Ling Larsson -16
Maria Landergård -18
Maj Flodin -19
Cathrine Eklöf -19
Bodo Bäckmo -20
Ulf Nilsson -20
Catharina Holmberg Kivinen -22

Yvonne Larsdotter -24

Carola Håkansson -24

Medlemmar som tilldelats

Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens

Förtjänsttecken av Andra graden


Birgitta Andersson –89

Hans Segerström-90

Bosse &Yvonne Jonsson-90

Ulla Knutsson-91

Kerstin & Bengt Lundkvist-91

Lasse Eliasson-91

Carina Lundberg-91

Håkan Johansson-92

Björn Perming-92

Lill-Inger Pettersson-93

Kristina Gunnarsdotter–97

Susanne Andreasson-99

Ann-Sofi Taus -00

Lena Karlsson -00

Curt Magnusson –00

Christer Karlsson –00

Elisabeth Pettersson –00

Anna Pettersson –00

Håkan Skoglund-01

Helena Norling-01

Annette Persson-01

Susanne Johansson -02

Helen Östensson -02

Ing-Britt Sverkersdotter -02

Susanne Lundberg -02

Renée Pierrou -02

Per Lender -02

Göran Åkesson -02

Boel Niklasson -02

Pauline Björklund -02

Anneli Finnebäck-03

Marie P Holmberg -03

Malin Gabrielsson -03

Carina Green -04

Puck Simenstad -04

Ted Weiszbach -05

Susanne Nilsson -05

Anna Borg -05

Christina Forslund -05

Marie-Louise Andersson -06

Åsa Örvind -06

Monika Håkansson -06

Gunnel Karlsson -06

Carola Håkansson -06

Kerstin Bergström -06

Emma Carle -06

Maria Landergård -07

Katarina Löfroth -07

Marianne Olsson -07

Eva Brunström -07

Ulf Nilsson -07

Christer Carle –07

Yvonne Kronstrand -08

Mirka Kapanen -08

Peo Thörnestad -08

Ylva Jansson -09

Birgitta Rydström -09

Maria Engström -09

Sven Carlsson -09

Ulla Chowdhury -09

Torulf Högberg -10

Maria Lindgren -10

Johan Jarlbring -10

Marie Spångberg -10

Claes Hedberg -10

Eva Borg Broberg -10

Christina Ling-Larsson -11

Lisa Klang -11

Marie Johannesen -11

Helene Nordlöf -11

Ulrika Hjort -11

Maria Ringbom-11

Cathrine Eklöf -12

Maj Flodin -14

Helen Andersson -14

Carina Andersson Rapp -14

Ulla Jarlbring -14

Ann-Charlotte Ling -15

Bodo Bäckmo -15

Lena Sköld -15

Bisse Falk -15

Ingegerd Kilarne Holm -16

Catharina Holberg Kivinen -16

Katarina Paulsson -18

Marie-Christin Lindgren -18

Pernilla Fahlén -18

Joakim Falk -18

Pia Widerberg -19

Frida Tjernberg -19

Cathrin Zackariasson -20

Carina Hörberg -20

Sylvia Johansson -20

Ida Björklund -20

Karin Björklund -20

Carola Selin Sabel -20

Karin Åström -20

Renée Östrand -20

Sabina Andersson -22

Ingela Pettersson -22

Amelie Tingström -23

Jan Hockart -24

unsplash