Styrelse

STYRELSE

ANNELIE FINNEBÄCK

ORDFÖRANDE

Utöver alla uppgifter som följer med ordförandeskapet ingår Annelie i Rasklubbskommittén samt ansvarar för klubbens Facebook-sida.Mejl: ordf@sspk.se

MONIKA JOHANSSON

KASSÖR (adjungerad)

Ansvarar för allt som rör klubbens ekonomi men också för hemsidans utformning och innehåll.


Mejl gällande ekonomi: kassor@sspk.se

Mejl gällande hemsida: webbansvarig@sspk.se

JAN HOCKART

LEDAMOT

Jan är Mentalansvarig och sammankallande i Mentalkommittén, samt medlem av Utställnings-kommittén.


Mejl: jan@sspk.se

EVA ANDERSSON

LEDAMOT

Eva är Marknadsansvarig och sammankallande i Marknadskommittén.


Mejl: eva.andersson@sspk.se

BIRGITTA BJELKBERG

SUPPLEANT 3

Birgitta ingår i Medlemskommittén.Mejl: birgitta@sspk.se

MARIE-CHRISTINE LINDGREN

VICE ORDFÖRANDE

Marie-Christine är sammankallande  i Rasklubbskommittén. Hon är också ansvarig för sammanställning av Årets Hund och bistår med upprättande av domaravtal.


Mejl: marie-christine.lindgren@sspk.se

CHRISTINA LING LARSSON

LEDAMOT

Christina är sammankallande i Medlemskommittén samt i Domarkommittén.
Mejl: christina@sspk.se

MARIA LANDERGÅRD

LEDAMOT

Maria är Uppfödaransvarig och sammankallande i Uppfödarkommittén. Hon ingår också i Mentalkommittén.


Mejl: maria@sspk.se

PIA WIDERBERG

SUPPLEANT 1

Pia är sammankallande i Avelskommittén.Mejl: pia@sspk.se

BENGT-GÖRAN CARLSSON

SUPPLEANT 4

SUSAN WIKSTRÖM

SEKRETERARE

Susan har hand om administration kring styrelsemöten, skriver protokoll, håller ordning på alla våra dokument med mera. Susan ingår också Rasklubbskommittén.


Mejl: sekreterare@sspk.se

CARINA ANDERSSON RAPP

LEDAMOT

Carina är Utställningsansvarig och sammankallande i Utställningskommittén.
Mejl: carina.rapp@sspk.se


MONICA ANDERSSON

LEDAMOT

Monica ingår i Avelskommittén.

Mejl: monica.andersson@sspk.se

ANNA CLEVESJÖ

SUPPLEANT 2

Anna ingår i Utställningskommittén.Mejl: anna.clevesjo@sspk.se

REVISORER

Revisor


Päivi Majava Persson


Revisor


Ulrica MorinRevisorsuppleant


Ulf Nilsson


Revisorsuppleant


Stefan SvennefeltVALBEREDNING


Yvonne Elofsson

Susanne Nilsson

Katja Koho


unsplash