Hem

Lottning till MH och MT

2024-05-20 

På senaste styrelsemötet beslutade huvudstyrelsen att det ska vara lottning vid anmälan till mentalbeskrivningar och mentaltester.

Det innebär att när anmälan stänger och det finns fler anmälda hundar än platser så lottas det slumpvis vilka som får platserna.


Frågor? Kontakta SSPK´s Mental-kommitté på mental@sspk.seMedlemskommittén planerar

2024-05-20

WEBBINARIE BERIKNING

Kommittén kommer anordna ett webbinarie i berikning med Mia Edelton driver Nya Varvets hundskola i Göteborg. Hon är utbildad instruktör och hundpsykolog med mycket stor hunderfarenhet och kunnande. Mia Edelton är också en av landets första diplomerade Noseworkinstruktör och är dessutom en av landets officiella SNWK domare i Nosework. Mer info om webbinariet och Mia Edelton kommer när vi öppnar anmälan.


ARBETSGRUPP FÖR ARLA ALBINS GÅVA

Medlemskommittén ansvarar för arbetsgruppen där även Maj Flodin ingår. De arbetar med att ta fram tidigare dokument, vad som har skett genom åren och kommer ta fram en beskrivning hur rasklubbarna kan gå tillväga för att ansöka om medel. Arla Albins Gåva ska lyftas fram för att på så vis hjälpa till att främja verksamhet i våra rasklubbar.

Nu kan du anmäla till årets utställningar!

Du hittar information om våra utställningar i utställningskalendern för 2024.Anmäler gör du på

SKK-Internetanmälan.Varmt välkommen till ringarna!

Ordföranden lämnar över staffettpinnen

På fullmäktigemötet lämnade Bo Skalin ordförandeposten efter sammanlagt 24 år, och tackades av på fullmäktigemötet av representanter från alla rasklubbarna med tal, blomster och presenter av alla de slag.


Till ny ordförande i SSPK valdes Annelie Finnebäck som vi önskar all lycka till! Presentation av Annelie och övriga styrelsen kommer så småningom.

Nya utmärkelser

Vi gratulerar Annette Persson som av fullmäktige valts till klubbens första Hedersmedlem


Annette har under de senaste dryga 25 åren på många olika sätt varit aktiv inom SSPK. Hon var fram till 2023 styrelsledamot och sekreterare och har också varit styrelseledamot i rasklubbarna för dvärgpinscher och pinscher. Hon har arbetat med allt från våra utställningar till vår hemsida, och alltid med ett smittande engagemang.

Läs mera om Annettes gärning i styrelsens motivering till utnämningen.

Förtjänsttecken i silver för förtjänstfullt arbete i både rasklubb, specialklubb och SKK organisationen centralt under minst fem år tilldelades Jan Hockart.


Förtjänsttecken i guld för förtjänstfullt arbete i både rasklubb, specialklubb och SKK organisationen centralt under minst tio år tilldelades Yvonne Larsdotter och Carola Håkansson.

 

Uppfödarmedalj för förtjänstfull avel i minst tio år tilldelades Ingela och Benny Melinder, Kennel Pognos.


Hedersuppfödare Senior tilldelades Boel Niklasson, Kennel Argenta och Catarina Alwall Svennefelt, Kennel Nordic Black

För att få denna utmärkelse ska uppfödaren ha fyllt minst 60 år och ska förtjänstfullt ha fött upp en eller flera av SSPKs raser under minst 25 år.


Grattis till er alla!

Aktuellt


Så här ser vi ut..

..och det här gör vi. Styrelse-presentationen är uppdaterad.

2024-05-21


Protokoll

Protokoll från SSPK´s fullmäktige- och styrelsemöten  åren 2022 och 2021 finns nu att tillgå under Protokoll.

2024-05-21


Figurantutbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till figurant inom MH/BPH? Anmäl dig här senast 1 maj!

2024-04-14


Nytt protokoll
Nu finns protokollet från fullmäktigemötet att läsa, och vi har även lagt upp alla styrelseprotokoll för senaste året. Du hittar dem under Klubben/Protokoll.

2024-03-29


Årets Hund 2023

Resultaten i Årets Hund 2023 har presenterats på dagens fullmäktigemöte, och vi gratulerar alla pristagare! Bilder från prisutdelningen finns under Årets Hund.

2024-03-24


Utställningar 2024

Nu har vi kompletterat årets utställningskalender med all information du behöver för att kunna planera och anmäla!

2024-03-22


Inför Fullmäktige

Valberedningens förslag till styrelse 2024 har uppdaterats.

2024-03-22
Tack säger vi till våra sponsorer

förhoppningsvis fylls den på för vi kommer ha olika sponsorer på våra utställningar detta år

Vill DU sponsra oss skicka email till pr-info@sspk.se

unsplash