Klubben

Klubben


Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) bildades 1947 och är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK).


I SSPK:s regi anordnas av både oss och våra rasklubbar kurser, medlems- och uppfödarträffar, korningar, mentalbeskrivningar, föreläsningar och utställningar runt om i landet.

Vi tar tacksamt emot förslag på andra aktiviteter, vi vill ju bedriva verksamhet som våra medlemmar vill ha!

Som medlem är Du med i både den officiella specialklubben SSPK och valfri/valfria rasklubbar. SSPK är uppdelat i fem olika rasringar/rasklubbar:


  • Dvärgschnauzerringen
  • Schnauzerringen
  • Pinschersektionen
  • Dvärgpinscherklubben
  • Affenpinscherklubben

Söker du utställningar från tidigare år?

unsplash