Kommittéer

Kommittéer

MEDLEMSKOMMITTÉN

Ansvarar för medlemsvård som inte handlar om avel eller uppfödning, exempelvis genom prova på aktiviteter och webbinarier. 


I medlemskommittén ingår Christina Ling Larsson (sammankallande), Renée Östrand och Birgitta Bjelkberg.


Kontakt: 

medlem@sspk.se


AVELSKOMMITTÉN

Ansvarar för RAS-arbetet i organisationen samt arbeta med att öka kunskapen i avels- och hälsofrågor genom att anordna exempelvis webbinarier och avelskonferenser.


I avelskommittén ingår Pia Widerberg (sammankallande), Carola Sabel och Monica Andersson.


Kontakt:

avel@sspk.se


UPPFÖDARKOMMITTÉN

Skapar forum för att verka för en god atmosfär bland våra uppfödare. Vi anordnar Digitala uppfödarforum 1-2 gånger per år för att tillsammans diskutera uppfödarfrågor, fysiska uppfödarcirklar där det är möjligt, hedersuppfödaresenior, mentorskap mm.


Maria Landergård (uppfödaransvarig och sammankallande), Annette Persson och Catharina Alwall Svennefelt.


Kontakt:

uppfodar@sspk.se


MENTALKOMMITTÉN

Arbetar för att öka intresset och kunskapen hos rasklubbarna för mentalbeskrivningar och mentalitetsarbete.

Vi arrangerar MT, stöttar rasklubbarna i deras mentalarbete, anordnar webbinarier mm.


I mentalkommittén ingår Jan Hockart (mentalansvarig och sammankallande), Maria Landergård, Boel Niklasson, Bodo Bäckmo och Ulrika Claesson Månsson.


Kontakt:

mental@sspk.se

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN

Ansvarar för att planera och genomföra specialklubbens utställningar, vilket omfattar  utställningsadministration, bokning av ringsekreterare, sponsring m.m.


I utställningskommittén ingår Carina Andersson Rapp (sammankallande), Anna Clevesjö och Jan Hockart.


Kontakt:

utstallning@sspk.se


DOMARKOMMITTÉN

Säkerställer att det finns exteriördomare till SSPKs utställningar vilket innebär bokning av och upprätta avtal med domare, bokning av boende och resor m.m.


Sammankallande: Christina Ling Larsson


Domaransvariga: Eva Borg Liljekvist och Bo Skalin


Kontakt:

domar@sspk.se


RASKLUBBSKOMMITTÉN

Har till uppgift att stärka rasklubbarnas och specialklubbens samarbete/ samverkan och verka för en god atmosfär mellan rasklubbar och specialklubb. Uppdraget omfattar handboken, remisser, rasklubbskontor, GDPR m.m.


I rasklubbskommittén ingår Marie-Christine Lindgren (sammankallande), Susan Wikström och Annelie Finnebäck.


Kontakt:

ras@sspk.se

MARKNADSKOMMITTÉN

Ska stärka SSPK´s varumärke och marknadsföra SSPK-raserna och ansvarar för montrar, profilartiklar, sponsring m.m.


I marknadskommittén ingår Eva Andersson (marknadsansvarig och sammankallande).


Kontakt:

marknad@sspk.se


unsplash