Aktiviteter

Avelskonferens Online 2024


Årets avelskonferens blir digital.

Det vill du inte missa!

Föreläsningarna erbjuds exklusivt för dig som är medlem i SSPK.

11 april Tid kl 19-20 och tid för frågeställningar efter.

Vi loggar in till mötet via en länk som kommer att skickas ut till alla som anmäler sig via e-post. Dessa möten hålls i Zoom.


Catharina Brandsten, mentalpoolen

Avel för mentalitet med webbinarium kring BPH som avelsverktyg.

Lite mer hur man som uppfödare kan använda resultaten från BPH i sitt avelsarbete. Vilka mentala egenskaper är önskvärda att bevara respektive förbättra i kommande generationer hundar och hur kan man som uppfödare använda BPH för att strategiskt kombinera föräldradjur för att nå sina avelsmål?


Catharina kommer även visa på hur data kan användas i avelsarbetet och plocka fram lite uppdaterad data (variationsanalys) för våra raser för att exemplifiera det hela. 


Anmälan gör du här!


Notera datumet i din kalender redan nu!

Varmt välkomna!

Kommittén för avel, hälsa och mentalitet

KORNING - mentaltest


Under ett mentaltest mäter man egenskaper och hunden bedöms och blir godkänd alternativt ej godkänd.

Mentaltest utförs av speciellt utbildade figuranter, testledare och mentaltestdomare. Mentaltest "bedöms" inte moment för moment utan domarna gör en sammanställning av hela testet innan de ger sin slutbedömning. För att få den officiella titeln korad så måste man hunden bli godkänd på detta test samt godkänd på exteriörbeskrivning. Mentaltest är gjorda för att se de funktionskretsar som förmodas vara av största intresse för brukshundarnas nyttjande.

Svenska brukshundsklubben har aktuella och exakta uppgifter om regler och bestämmelser, se gärna deras hemsida.


Våra regler för:

Avelskorningsdiplom tik

Tik med minst 5 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Avelskorningsdiplom hane

Hane med minst 15 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Uppfödarkorningsdiplom

Uppfödare med minst 10 egenuppfödda hundar med titeln KORAD erhåller ett uppfödarkorningsdiplom vid nästa årsöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Här finner ni våra exteriörbeskrivningsprotokoll som ni får skriva ut och ta med till beskrivaren och beskrivningar får göras på SSPK arrangemang och/eller SBK utställningar eller exteriörbeskrivningar, kolla så domaren är auktoriserad på din ras. Ringer och frågar gör ni själva till beskrivaren/domaren.

Skicka sedan en kopia till sekreterare@sspk.se