Aktiviteter

Lite tips på vad vi och våra rasklubbar anordnar. Lite nytt och lite regler blandat på denna sida

KORNING - mentaltest


Under ett mentaltest mäter man egenskaper och hunden bedöms och blir godkänd alternativt ej godkänd.

Mentaltest utförs av speciellt utbildade figuranter, testledare och mentaltestdomare. Mentaltest "bedöms" inte moment för moment utan domarna gör en sammanställning av hela testet innan de ger sin slutbedömning. För att få den officiella titeln korad så måste man hunden bli godkänd på detta test samt godkänd på exteriörbeskrivning. Mentaltest är gjorda för att se de funktionskretsar som förmodas vara av största intresse för brukshundarnas nyttjande.

Svenska brukshundsklubben har aktuella och exakta uppgifter om regler och bestämmelser, se gärna deras hemsida.


Våra regler för:

Avelskorningsdiplom tik

Tik med minst 5 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Avelskorningsdiplom hane

Hane med minst 15 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Uppfödarkorningsdiplom

Uppfödare med minst 10 egenuppfödda hundar med titeln KORAD erhåller ett uppfödarkorningsdiplom vid nästa årsöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Här finner ni våra exteriörbeskrivningsprotokoll som ni får skriva ut och ta med till beskrivaren och beskrivningar får göras på SSPK arrangemang och/eller SBK utställningar eller exteriörbeskrivningar, kolla så domaren är auktoriserad på din ras. Ringer och frågar gör ni själva till beskrivaren/domaren.

Skicka sedan en kopia till sekreterare@sspk.se


MISSA INTE SSPKs webbinarier 2022!


Vem är medlem i SSPK?

Svenska Schnauzerpinscherklubben (SSPK) har ansvar för fem rasklubbar;

Affenpinscherklubben

Dvärgpinscherklubben

Dvärgschnauzerringen

Pinschersektionen

Schnauzerringen


Är du medlem i någon av ovanstående rasklubbar är du också automatiskt medlem i SSPK och kan delta i våra aktiviteter .


Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021. Är du inte medlem än kan du bli det via rasklubbarnas hemsidor.


Trots pandemi planerar SSPK aktiviteter och kommer under året genomföra ett flertal webbinarier i olika ämnen. Webbinarierna är en medlemsförmån och kostar inget för våra medlemmar.


Vi använder oss av Zoom och då kan du antingen använda din dator, surfplatta eller mobilen.

Aktuella SSPK-webbinarier 2022

(Ser du på vår FaceBook sida)


Har du frågor eller förslag på ämnen skriv till oss på webbinarie@sspk.se