Aktiv

Lite tips på vad vi och våra rasklubbar anordnar. Lite nytt och lite regler blandat på denna sida

MISSA INTE SSPKs webbinarier 2021!

Vem är medlem i SSPK?

Svenska Schnauzerpinscherklubben (SSPK) har ansvar för fem rasklubbar;

Affenpinscherklubben

Dvärgpinscherklubben

Dvärgschnauzerringen

Pinschersektionen

Schnauzerringen

Är du medlem i någon av ovanstående rasklubbar är du också automatiskt medlem i SSPK och kan delta i våra aktiviteter .

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021. Är du inte medlem än kan du bli det via rasklubbarnas hemsidor.

Trots pandemi planerar SSPK aktiviteter och kommer under året genomföra ett flertal webbinarier i olika ämnen. Webbinarierna är en medlemsförmån och kostar inget för våra medlemmar.

Vi använder oss av Zoom och då kan du antingen använda din dator, surfplatta eller mobilen.

Aktuella SSPK-webbinarier 2021

(Fler kommer att komma)

Har du frågor är du välkommen att kontakta PR/info-gruppen Christina Ling Larsson, christina@sspk.se

11/3 kl Ankan Edoff, mentalitet - föranmälan och info hittar du i evenemanget: https://fb.me/e/3STtcOTJC

22/4, kl 1900, Göran Åkesson, avel - ”I huvudet på en uppfödare”. Göran Åkesson är innehavare av Hamiltonplaketten för sin uppfödning av dvärgpinscher och föder numer också upp dvärgschnauzer.

Anmäl dig här: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfdl0xBNjr.../viewform...

Juli (datum ej bestämt), Carl Haglind, näringslära. Till vardags arbetar Carl som VD och foderexpert på Vom og Hundemat. Anmälan är inte öppen än.

16/9, Bo Edoff, Royal Canin, näringslära. Mer info kommer. Anmälan är inte öppen än.

Det kommer att komma fler webbinarier, håll utkik .

Välkomna!

SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN

KORNING - mentaltest

Under ett mentaltest mäter man egenskaper och hunden bedöms och blir godkänd alternativt ej godkänd.

Mentaltest utförs av speciellt utbildade figuranter, testledare och mentaltestdomare. Mentaltest "bedöms" inte moment för moment utan domarna gör en sammanställning av hela testet innan de ger sin slutbedömning. För att få den officiella titeln korad så måste man hunden bli godkänd på detta test samt godkänd på exteriörbeskrivning. Mentaltest är gjorda för att se de funktionskretsar som förmodas vara av största intresse för brukshundarnas nyttjande.

Svenska brukshundsklubben har aktuella och exakta uppgifter om regler och bestämmelser, se gärna deras hemsida.


Våra regler för:

Avelskorningsdiplom tik

Tik med minst 5 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Avelskorningsdiplom hane

Hane med minst 15 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Uppfödarkorningsdiplom

Uppfödare med minst 10 egenuppfödda hundar med titeln KORAD erhåller ett uppfödarkorningsdiplom vid nästa årsöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Här finner ni våra exteriörbeskrivningsprotokoll som ni får skriva ut och ta med till beskrivaren och beskrivningar får göras på SSPK arrangemang och/eller SBK utställningar eller exteriörbeskrivningar, kolla så domaren är auktoriserad på din ras. Ringer och frågar gör ni själva till beskrivaren/domaren.

Skicka sedan en kopia till sekreterare@sspk.se


Exteriörbeskrivning och MT
Plats. Örebro Brukshundklubb Karlslund 104 705 93 Örebro
Tid 2021-05-30
Anmälan senast 2021-05-08
Anmälan: https://sbktavling.se/
Antal ekipage: 10 st
Prioritering: SSPK-raser
Hundar som är överåriga d.v.s. födda efter den 1 mars 2017 har förtur enligt generell dispens från fyraårsregel.
Betalning: Direkt vid anmälan till SSPKs plusgiro 43 84 36-8,
Ange Ext Örebro och hundens registreringsnummer
Avgift 150: -.
Kontaktperson SSPK: Jan Hockart
070–5620794
jan@sspk.se
Beskrivare: Carina Andersson Rapp
Exteriörbeskrivning är en merit som ger rätt till lägre avgift vid valpregistrering.
OBS! Tag med stamtavla och vaccinationsintyg.


På samma plats och dag arrangerar Örebro BK ett MT till oss här anmäler ni till det

SBK tävling


Nu finns ännu en KORNING för våra raser, denna gång den 5 juni på Falkenbergs BK. Anmäler gör du här för MT (arrangeras av Falkenbergs BK åt oss) https://sbktavling.se/competitions/37447

och till exteriörbeskrivningen här https://sbktavling.se/competitions/37453.

Välkomna hälsar Mentalgruppen via Jan

Våra olika Årets Hundtävlingar 

Efter styrelsemötet 27 maj beslutade SSPKs styrelse att ställa in alla årets hund tävlingar pga av Coronapandemin.
Då osäkerhet råder i hela landet och vi har begränsningar i bla resandet och antalet tävlingar ser vi ingen anledning till att genomföra Årets hund tävlingar 2020.
Nu hoppas vi på att vi får ett mycket bra tävlingsår 2021.