Anmälningsinformation till våra utställningar

Har du frågor an utställningarna kontakta Carina Andersson Rapp, 0704083048
Har du frågor ang anmälan och nummerlappar kontakta Annette Persson, 0705082916

Anmäla till SSPKs utställningar görs på två sätt:

1. Elektroniskt via SKKs internetanmälan OBS!!! GLÖM inte att detta anmälningssätt stänger kl 12,00 på dagen!!!! När ni anmäler med detta sätt så är första steget på intenetanmälan att trycka officiella utställningar sedan samtliga utställningar och efter det väljer ni ras och trycker på specialutställningar så kommer våra SSPK utställningar upp.

2. Manuellt med att skicka mail till utstallning@sspk.se eller brev till Annette Persson, Lilla Hisinge, 33196 Värnamo med hundens namn, regnummer, ras och vilken klass hunden ska tävlai samt ägarens namn, ort och medlemsnummer. Anmälningsavgiften sätts in på SSPK:s plusgiro 43 84 36-8, ange utställningsplats, hundens namn och registreringsnummer

Ni som vill betala eller delbetala med SSPKs inteckningskort måste skicka in manuell anmälan och ange på inbetalningen och anmälan att ni skickar in en del av avgiften med inteckningskort. Skicka in korten till Annette Persson, Lilla Hisinge, 33196 Värnamo samtidigt som ni skickar anmälningsblanketten och betala resten via PG. Ange på anmälningsblanketten att ni skickat in inteckningskort för XX kronor. Ange noga på både plusgirotalong och inteckningskort vilken hund som avses och ert namn. Ett inteckningskort är värt 50 SEK.

För att spara porto i klubben + att så många brev tyvärr kommer bort på vägen till er så kommer vi hädanefter att skicka ut PM och ringfördelning via mail till er som valt att inte få nummerlappar per mail så får ni hämta ut dem i vårt sekretariat som är inne på utställningsområdet vid våra ringar.

Här finner ni våra utställningar 2019

Avgifter fr o m 2019

Valpklass .............................................................. 200 SEK
Junior-, unghund-, öppen- och championklass ........... 380 SEK
Veteranklass ........................................................ 280 SEK

Anmälan är bindande. Vi följer SKK:s utställningsregler och de finns att hämta på www.skk.se

De olika åldersklasserna är:

Valp1
Valp
Junior
Unghund
Öppenklass
Championklass
Veteran

4-6 mån
6-9 mån
9-18 mån
15-24 mån
15 mån och uppåt
från 15 mån
över 8 år

Medlemskap i rätt rasklubb

Vid deltagande i officiell klass krävs betalt medlemskap för hundägaren i den rasklubb den anmälda hunden tillhör
För utländska utställare krävs betalt medlemskap i motsvarande utländsk organisation.

För medlemskap i SSPKs rasklubbar klicka
här.

Utländska utställare/ Foreign exhibitors

Om din hund inte är registrerad i Sverige måste du bifoga en kopia av stamtavla/registreringsbevis samt kopia på din betalning. / If your dog is not registered in Sweden, you must attach a copy of pedigree / registration certificate and a copy of your payment.