Utmärkelser

Utmärkelser

På denna sida kan du hitta resultat och data från bland annat Årets Hund, förtjänstetecken i guld och silver, SSPK's tituleringar, uppfödarmedalj, heders uppfödare gruppen och korningar.

Ansöka om championat

Undrar du vart du ska vända dig för att andöka om championat?


Svensk utställningschampion

För att ansöka om svensk utställningschampion se ansökan online genom skk's plattsform.


SKBV, junior- och veteran champion

För SKBV (svensk klubbvinnare), junior- och veteran champion, vänligen fyll i formuläret ansökan.

1. Spara formuläret på din dator

2. Fyll i fomuläret och spara dokumentet.

3. Kontrollera att allting stämmer.

4. Skicka in ansökan.


Ansökan kan fyllas i genom att fylla i formuläret med en dator eller för hand för inskanning.

Formuläret skickas till sekreterare@sspk.se.