Styrelsen

2023 års styrelse och andra funktionärer

Ordförande

Bo Skalin

Bryggarvägen 8, 81495 Älvkarleby

Vice ordförande

Susanne Swedjebrink

Grindalsväg 13, 794 33 Orsa

Klubb sekreterare

Ida Björklund

Vidjestigen 5, 776 36

Hedemora

Kassör

Monika Johansson

Sjöängsvägen 5, 761 97 Norrtälje

Ledamot

Christina Ling-Larsson

Ledamot

Marie-Christine Lindgren

Ledamot

Jan Hockart


Ledamot

Maria Landergård

Ledamot

Monica Andersson

Mötes sekreterare

Monica Setterlund

Suppleant 1

Pia Widerberg

Suppleant 2

Therese Egermark Winscher

Suppleant 3

Birgitta Bjelkberg

Suppleant 4

Cathrine Eklöf


Revisorer

Päivi Majava Persson

Ulrica MorinRevisor suppleant


Eva Borg Broberg


Valberedning

Yvonne Elofsson

Susanne Nilsson


Susanne Wamborn Lundberg 

Webbansvariga

/Mediegrupp

Ida Björklund

Monica Setterlund

Cathrine Eklöf


Notisbladet

Vakant
Kennelfullmäktige delegater

Susanne Swedjebrink

Christina Ling-Larsson

suppleanter


Följ oss på