styrelse

2020 års styrelse och andra funktionärer

Ordförande

Bo Skalin

Bryggarvägen 8, 81495 Älvkarleby

Vice ordförande

Annelie Finnebäck

Sekreterare

Annette Persson

Stationsvägen 34, 33173 Bor

Kassör (adjungerad)

Eva Borg Broberg

Torstuna Spånga 2, 74972 Fjärdhundra

Ledamot

Christina Ling-Larsson

Ledamot

Marie-Christine Lindgren

Ledamot

Bodo Bäckmo

Ledamot

Maria Landergård

Suppleant 1

Irja Åberg

Suppleant 2

Monica Håkansson

Suppleant 3

Jan Hockart

Suppleant 4

Kristina Carlstedt

Revisorer

Päivi Majava Persson

Monika Johansson

Revisor suppleanter

Sofie Thunborg

Monika Axelsson

Valberedning

Sammankallande

Ida Björklund

Ledamot 2 år

Frida Tjernberg

Ledamot 1 år

Caroline Brodd Björklund

Kennelfullmäktige delegater

Annelie Finnebäck

annelie@sspk.se

Bodo Bäckmo

bodo@sspk.se

suppleanter
Annette Persson

Christina Ling-Larsson