styrelse

Välkomna till oss i 

Svenska Schnauzer Pinscherklubben

2020 års styrelse och andra funktionärer

Ordförande

Bo Skalin

Bryggarvägen 8, 81495 Älvkarleby

Vice ordförande

Annelie Finnebäck

Sekreterare

Annette Persson

Lilla Hisinge 1, 33196 Värnamo

Kassör (adjungerad)

Eva Borg Broberg

Torstuna Spånga 2, 74972 Fjärdhundra

Ledamot

Christina Ling-Larsson

Ledamot

Marie-Christine Lindgren

Ledamot

Bodo Bäckmo

Ledamot

Maria Landergård

Suppleant 1

Irja Åberg

Suppleant 2

Monica Håkansson

Suppleant 3

Jan Hockart

Suppleant 4

Kristina Carlstedt

Revisorer

Päivi Majava Persson

Monika Johansson

Revisor suppleanter

Sofie Thunborg

Monika Axelsson

Valberedning

Sammankallande

Ida Björklund

Ledamot 2 år

Frida Tjernberg

Ledamot 1 år

Caroline Brodd Björklund

Kennelfullmäktige delegater

Christina Ling-Larsson christina@sspk.se

Bodo Bäckmo

bodo@sspk.se

suppleanter
Carina Andersson Rapp
Maria Landergård

Följ oss på

© All Rights Reserved