Klubben

Välkomna till oss i 

Svenska Schnauzer Pinscherklubben

Om SSPK

Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) bildades 1947 och är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK).

I SSPK:s regi anordnas av både oss och våra rasklubbar kurser, medlems- och uppfödarträffar, korningar, mentalbeskrivningar, föreläsningar och utställningar runt om i landet.

Vi tar tacksamt emot förslag på andra aktiviteter, vi vill ju bedriva verksamhet som våra medlemmar vill ha!

Som medlem är Du med i både den officiella specialklubben SSPK och valfri/valfria rasklubbar. SSPK är uppdelat i fem olika rasringar/rasklubbar:

  • Dvärgschnauzerringen
  • Schnauzerringen
  • Pinschersektionen
  • Dvärgpinscherklubben
  • Affenpinscherklubben


Notisbladet

 (Tyvärr har vi i dagsläget ingen redaktör så ingen tidning finns, är du intresserad av att göra denna så välkommen att kontakta styrelsen)


Protokoll Protokollen finns fr o m 2010 utlagda här på hemsidan men om du av någon anledning inte kan skriva ut dem själv så går det bra att beställa dessa från styrelsens sekreterare. Överföring via mail gratis och utskrift av papperskopior skickat med vanlig post 25:-/per protokoll.


Våra stadgar


Vår lathund för funktionärer inom SSPK


2019 års styrelse och andra funktionärer

Ordförande

Bo Skalin

Bryggarvägen 8, 81495 Älvkarleby

Vice ordförande

Annelie Finnebäck

Sekreterare

Annette Persson

Lilla Hisinge 1, 33196 Värnamo

Kassör (adjungerad)

Eva Borg Broberg

Torstuna Spånga 2, 74972 Fjärdhundra

Ledamot

Christina Ling-Larsson

Ledamot

Marie-Christine Lindgren

Ledamot

Bodo Bäckmo

Ledamot

Carina Andersson Rapp

Suppleant 1

Maria Landergård

Suppleant 2

Irja Åberg

Suppleant 3

Vakant

Suppleant 4

Monica Håkansson

Revisorer

Päivi Majava Persson

Jan Wallin

Revisor suppleanter

Monika Johansson

Sofie Thunborg

Valberedning

Sammankallande

Renée Pierrou

Ledamot 2 år

Caroline Brodd Björklund

Ledamot 1 år

Catharina Holmberg Kivinen

Kennelfullmäktige delegater

Christina Ling-Larsson christina@sspk.se

Bodo Bäckmo

bodo@sspk.se

suppleanter
Carina Andersson Rapp
Maria Landergård

Avelsgruppen

Monica Håkansson

Domargruppen

Bo Skalin

Föreningsgruppen

Annelie Finnebäck

Hedersuppfödare-Seniorer

Maria Landergård

Hemsidan

Annette Persson

Mentalgruppen

Bodo Bäckmo

SSPK-Nytt

Vakant

PR-Info gruppen

Christina Ling-Larsson

SKBV & ISPU

Annette Persson

Utställningsgruppen

Annette Persson

Årets Hund grupp

Marie-Christin Lindgren

Följ oss på

© All Rights Reserved