klubben

Om SSPK

Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) bildades 1947 och är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK).

I SSPK:s regi anordnas av både oss och våra rasklubbar kurser, medlems- och uppfödarträffar, korningar, mentalbeskrivningar, föreläsningar och utställningar runt om i landet.

Vi tar tacksamt emot förslag på andra aktiviteter, vi vill ju bedriva verksamhet som våra medlemmar vill ha!

Som medlem är Du med i både den officiella specialklubben SSPK och valfri/valfria rasklubbar. SSPK är uppdelat i fem olika rasringar/rasklubbar:

  • Dvärgschnauzerringen
  • Schnauzerringen
  • Pinschersektionen
  • Dvärgpinscherklubben
  • Affenpinscherklubben


Notisbladet

 Nr 1 2022


Kontakt dem på notisbladet@sspk.se


Protokoll Protokollen finns fr o m 2010 utlagda här på hemsidan men om du av någon anledning inte kan skriva ut dem själv så går det bra att beställa dessa från styrelsens sekreterare. Överföring via mail gratis och utskrift av papperskopior skickat med vanlig post 25:-/per protokoll.


SSPKs stadgar


Rasklubbarnas stadgar


Vår lathund för funktionärer inom SSPK