Fullmäktige

Fullmäktigemöten

2024


Vi välkomnar dig till fullmäktigemöte söndagen den 24 mars 2024 i

Hamiltonsalen SKK 


Allt material inför fullmäktigemötet kommer att finnas tillgängligt här senast tre veckor innan mötet.


2023


Fullmäktige kommer vara den 25 mars 2023 i Hamiltonsalen SKK i Rotebro

Fylls på allteftersom det blir klart, ska vara tillhanda 3 veckor innan mötet


Kallelse


Dagordning


Valberedningens förslag och följebrev


Rasklubbarnas ordinarie delegater


Verksamhetsberättelse


Verksamhetsplan


Resultatrapport och Balansräkning


Budgetförslag


Revisorernas berättelse