fm

Fullmäktige kommer vara den 6 mars 2022

i SKKs Hamiltonsal i Rotebro
Kallelse


Dagordning


Rasklubbarnas ordinarie delegater


Verksamhetsberättelse


Aktivitetsplan


Resultatrapport och Balansräkning


Revisorernas berättelse