Fullmäktige

Fullmäktige kommer vara den 25 mars 2023

i Hamiltonsalen SKK i Rotebrofylls på allteftersom det blir klart, ska vara tillhanda 3 veckor innan mötet


Kallelse


Dagordning


Valberedningens förslag och följebrev


Rasklubbarnas ordinarie delegater


Verksamhetsberättelse


Verksamhetsplan


Resultatrapport och Balansräkning


Budgetförslag


Revisorernas berättelse