Aktiv

Välkomna till oss i 

Svenska Schnauzer Pinscherklubben

Kvällsföreläsning om hjärtsjukdomar hos hund

Måndag den 21 oktober hälsar vi alla intresserade medlemmar varmt välkomna till en kostnadsfri kvällsföreläsning med hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano!

Schema:

    • Blåsljud på valpar och screening av hjärtsjukdomar hos hund

Mark Dirven, europeisk specialist i veterinär kardiologi

    • Diagnostik och operation av lungartärsförträngning

Anna Bodegård Westling, svensk specialist i veterinär kardiologi

    • Diagnostik och operation av medfödd kvarstående förbindelse mellan lungartär och aorta

Einar Johard, svensk specialist i veterinär kardiologi

 

Tid: 18.00-21.30         Plats: Hamiltonsalen, SKKs kansli, Rotebro.         Pris: Gratis!

Anmälan: Görs här senast 13 oktober. Vi har plats för 70 deltagare och först till kvarn gäller!

Frågor: Kontakta Lotta Olsson, lotta.olsson@skk.se

Dvärgpinscherklubben

HUNDERBANAN


13 oktober träffas dvärgpinscher och andra intresserade i Norrtälje läs mer här

Statuter för våra olika utmärkelser  


Förtjänsttecken

Uppfödarmedaljen


Lite tips på vad vi och våra rasklubbar anordnar. Lite nytt och lite regler blandat på denna sida

Dvärgschnauzerringen

MENTAL TEST


20 oktober arrangerar Dvärgschnauzerringen MT för i första hand sin ras men finns platser så är alla SSPK raser välkomna, titta här

KORNING - mentaltest

Under ett mentaltest mäter man egenskaper och hunden bedöms och blir godkänd alternativt ej godkänd.

Mentaltest utförs av speciellt utbildade figuranter, testledare och mentaltestdomare. Mentaltest "bedöms" inte moment för moment utan domarna gör en sammanställning av hela testet innan de ger sin slutbedömning. För att få den officiella titeln korad så måste man hunden bli godkänd på detta test samt godkänd på exteriörbeskrivning. Mentaltest är gjorda för att se de funktionskretsar som förmodas vara av största intresse för brukshundarnas nyttjande.

Svenska brukshundsklubben har aktuella och exakta uppgifter om regler och bestämmelser, se gärna deras hemsida.


Våra regler för:

Avelskorningsdiplom tik

Tik med minst 5 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Avelskorningsdiplom hane

Hane med minst 15 stycken avkommor med titeln KORAD erhåller ett avelskorningsdiplom vid nästa årsmöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Uppfödarkorningsdiplom

Uppfödare med minst 10 egenuppfödda hundar med titeln KORAD erhåller ett uppfödarkorningsdiplom vid nästa årsöte inom SSPK. Ansökan görs till SSPKs mentalkommitté.


Här finner ni våra exteriörbeskrivningsprotokoll som ni får skriva ut och ta med till beskrivaren och beskrivningar får göras på SSPK arrangemang och/eller SBK utställningar eller exteriörbeskrivningar, kolla så domaren är auktoriserad på din ras. Ringer och frågar gör ni själva till beskrivaren/domaren.

Skicka sedan en kopia till sekreterare@sspk.se


Följ oss på

© All Rights Reserved