Notisbladet

Är för tillfället nerlagd då vi inte har någon redaktion. Medlemstidning ligger nu på rasklubbarnas eget ansvar.

Detta är ett protokollsutdrag från SSPK styrelsemöte 8 maj 2016

§ 7 Notisbladet
Annelie informerade styrelsen om telefonmötet som hon och ordförande haft med rasklubbarnas ordförande (medverkande i samordningen av Notisbladet). I och med att vi inte har en redaktion beslutar styrelsen att lägga samordningen på is. Vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att sakna tidningen och om vi hittar en redaktion får vi väcka frågan igen. Styrelsens principiella ställningstagande är att inte betala ut arvoden i klubbarbetet utan endast kringkostnader.

Tack!

Under 2015 blommade verkligen Notisbladet ut! Fyra av våra rasklubbar gick samman och gav ut en gemensam klubbtidning under namnet Notisbladet. Det blev en tidning som vi oblygt vågar påstå var en Sveriges bästa hundtidningar 2015.

Nu har Suvi och Lisa som varit motorn med teman, layout och det tekniska valt att sluta. Nr 1 som kommer ut i april är det sista numret med denna kreativa redaktionssammansättning.

Vi är verkligen glada över all tid och engagemang som de har lagt ner på tidningen tillsammans med redaktörer från klubbarna!