Anmälningsinformation till våra MT

>>> Här kan ni anmäla online till våra mentala arrangemang

Fråga om något kontakta SSPK's mentalkommitté mental@sspk.se

Betala till SSPK’s postgiro konto:
35 39 81-4
Avgiften skall vara klubben tillhanda senast 3 veckor innan MH eller MT beskrivningen.
Ej fullgjord betalning eller ofullständig anmälan resulterar i att anmälan stryks


Avgifter:

Mentalbeskrivning (MH) 600:-
Mentaltest (MT) 600:-
Exteriörbeskrivning 150:-

Glöm ej att skriva ert namn, hundens reg.nr, typ av test (MT eller exteriör) och testdatum på PG-inbetalningen.

OBS!
Anmälan är giltig när inbetalning är oss tillhanda, senast 3 veckor innan test.
Ofullständiga, för sena eller obetalade anmälningar beaktas ej.
Alla uppgifter måste fyllas i för att anmälan skall räknas som giltig!