2019 års Fullmäktigehandlingar

Kallelse till

SSPK’s Fullmäktigemöte 2019

 Du som är utsedd som årsmötesdelegat för din rasklubb kallas härmed till årsmöte.

Söndagen den 3 mars 2019

kl 12.00

Övriga medlemmar inbjudes att deltaga vid mötet, dock är det bara de valda delegaterna som har rösträtt.

SSPK bjuder på lättare lunch ifrån kl 11:00

Plats:  SKKs lokal, HAMILTONSALEN i Rotebro

Om du får förhinder som delegat att komma på fullmäktigemötet kontakta då din rasklubb.

 VÄLKOMMEN!

SSPK´s styrelse

 

Här kommer alla fullmäktigehandlingar finnas senast den 10 februari, var vänlig och skriv ut dem och ta med er till mötet.
Alla delegater kommer att få en personlig inbjudan på mail och ni som ingen mail har får per post.
Till er alla som kommer på mötet, vänligen skriv ut alla handlingar och ta med er. Jag kommer enbart ha ett fåtal med mig.

Kallelse och vägbeskrivning

Dagordning

Rasklubbarnas ordinarie delegater

Verksamhetsberättelse

Utmärkelser redovisas på fullmäktige

Verksamhetsplan

Resultatrapport och Balansräkning

Budgetförslag

Revisorernas berättelse

Valberedningens förslag

 

Motioner

Propositioner: