2018 års Fullmäktigehandlingar

Kallelse till

SSPK’s Fullmäktigemöte 2018

 Du som är utsedd som årsmötesdelegat för din rasklubb kallas härmed till årsmöte.

Söndagen den 4 mars 2018

kl 12.00

Övriga medlemmar inbjudes att deltaga vid mötet, dock är det bara de valda delegaterna som har rösträtt.

SSPK bjuder på lättare lunch ifrån kl 11:00

Plats:  Lunda kyrka församlingshuset i Skepptuna ca 7 km från Arlanda

Om du får förhinder som delegat att komma på fullmäktigemötet kontakta då din rasklubb.

OBS!

Hundar får inte följa med in i lokalen.

Respektera detta!

 VÄLKOMMEN!

SSPK´s styrelse

 

Här kommer alla fullmäktigehandlingar finnas senast den 11 februari, var vänlig och skriv ut dem och ta med er till mötet.
Alla delegater kommer att få en personlig inbjudan på mail och ni som ingen mail har får per post.

Kallelse och vägbeskrivning

Dagordning

Rasklubbarnas ordinarie delegater

Verksamhetsberättelse

Utmärkelser redovisas på fullmäktige

Verksamhetsplan

Resultatrapport och Balansräkning

Budgetförslag

Revisorernas berättelse

Valberedningens förslag

 

Motioner:

Propotion

1. Från Dvärgschnauzerringen